نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز

نرم اﻓﺰار ﺣﻀﻮر و غیاب فینگرتک 

اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در3 ﻧﺴﺨﻪ: پایه ، پیشرفته و سرور با قابلیتهای ان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ارایه می گردد.


 


دانلود نمونه گزارشات و دموی نرم افزار

Pdf-Zip Excel
  گزارش خلاصه عملکرد
  گزارش عملکرد
  گزارش ورود و خروج
  دموی نرم افزار حضور و غیاب

 

ایتم ها نسخه پایه نسخه پیشرفته نسخه سرور
تعریف پارامترهای فیش حقوقی به ازای هر یک از کارمندان
تعریف چندین گروه کاری
تعریف گروه های کاری مختلف و تخصیص هر کارمند به یک گروه کاری
تعریف تقویم تعطیلات
تعریف شیفت های معمولی و شناور
تعریف مرخصی و ماموریت روزانه و ساعتی بصورت دستی (در نرم افزار) و به صورت اتوماتیک از دستگاه حضور و غیاب
محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان به صورت ساعتی و ماهیانه
امکان تعریف انواع مرخصی و ماموریت
تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی نرم افزار
قابلیت دریافت اطلاعات از طریق شبکه و Usb Flash
تعریف اپراتورهای مختلف جهت کار با نرم افزار (Multi User)
امکان تهیه خروجی از گزارشات متنوع از قبیل گزارشات ورود و خروج ، مزخصی ، ماموریت، پرسنل تعریف شده در نرم افزار، عملکرد و خلاصه عملکرد و …
امکان تهیه خروجی اکسل از تمامی گزارشات
امکان مشاهده تردد های انجام شده بصورت Online
امکان ویرایش و حذف تردد های انجام شده
تایید ماموریت و مرخصی های ثبت شده توسط دستگاه
امکان ارائه نرم افزار در محیط تحت شبکه(نسخه کلاینت مازاد)
تعریف و مشاهده مانده مرخصی به ازای هر کارمند
امکان نمایش اطلاعات ویرایش شده توسط اپراتور نرم افزار
امکان تعریف و گزارش گیری از چندین دستگاه در یک نرم افزار

اشتراک در شبکه های اجتماعی