جدیدترین تکنولوژی تشخیص چهره و اثر انگشت در سیستم های حضور و غیاب و کنترل تردد فینگرتک

 

رویداد های ایران فینگر تک

دانشگاه آزاد مشهد

دانشگاه آزاد مشهد

اداره گمرک

اداره گمرک

اداره پست خراسان رضوی

اداره پست خراسان رضوی

قطار شهری مشهد

قطار شهری مشهد

اداره آب و فاضلاب مشهد

اداره آب و فاضلاب مشهد

صدا و سیما خراسان رضوی

صدا و سیما خراسان رضوی